Fengshui

Mitä fengshui on? Kiinalaiset ovat harjoittaneet taitoa tuhansia vuosia, jolla elämä järjestetään maailmankaikkeuden voimien mukaisesti. Ihmiset ovat aina etsineet lakeja luonnosta. On tutkittu ja kehitetty taito tunnistaa, miten heidän ympärillään oleva luonnonenergia käyttäytyi ja miten se vaikutti heihin. Tätä tietoa hyödynnettiin suotuisan asuinpaikan löytämiseksi, jotta elämä olisi tervettä ja sopuisaa. Tavoiteltiin tasapainoa ihmisen ja ympäristön välillä. Feng shuin periaatteisiin mm. kuului, ettei taloa rakennettaessa luontoa vahingoiteta. Tämä tieto on yhä varsin ajankohtaista. Hyvin monella kansalla ympäri maapalloa on samankaltaista tietoa ja taitoa, tietoa joka on osinno jo kanodonnut tai unohdettu.

Feng shui (tuuli ja vesi) menetelmä ottaa huomioon energian jatkuvaa liikkeen, virtauksen ja muutoksen. Jin ja jang tasapainoa ja syklistä kiertoa. Jin ja jang on ehkä haasteellista ymmärtää, koska selkeitä mittareita ei ole, kaikki on suhteessa johonkin. Jinin ja jangin ikuinen liike luo universaalin voiman. Moderni fysiikka on osoittanut, että aine ja energia ovat pohjimmiltaan yhtä ja samaa.

On mainittava, ettei feng shui konsultointi ole sisustusneuvontaa, eikä mitään itämaista tms. tyylisuuntaa ole tarpeen luoda.

Koen hyvin merkitykselliseksi sen, että asioille voi tehdä itse jotain konkreettista, eikä vain odottaa, että muutos tapahtuisi.

Feng shui konsultaatiot

Konsultaatiota tehdessä otan huomioon mm. henkilön/henkilöiden syntymäajan, talon, pihan tai yrityksen pohjapiirroksen, rakennuksen ympäristön ja sijainnin, kompassisuunnan. Haastattelen ja mm. kysyn 1-3 asiaa, johon kaipaisit elämässäsi/yrityksessäsi muutosta tai kohentamista.

Haastattelun jälkeen sovimme uuden tapaamisen, jolloin esittelen raportin, jossa parannusehdotukset käydään läpi (tai sovitusti raportin postitus ja puhelimitse raportin läpikäyminen).

  • Saat raportin konsultaatiosta, joka sisältää kotisi/puutarhasi tai yrityksesi Baguan, energeettisen kartan ja alueiden vaikutukset. Myös lisä- ja/tai puuttuvat osat merkattuina ja niiden vaikutukset.
  • Etätyönä tehdyn energiapuhdistuksen, sekä kirjallisen raportin siitä.
  • Kullekin henkilölle lasketun BaZi, neljän pilarin lyhyen tulkinnan, kiinalaisen astrologian mukaan, jossa mm. ilmenee kullekin oma itse-elementti ja auttava elementti.
  • Muutos- ja korjausehdotukset kirjallisesti kerrottuna ja tärkeimmät korjausehdotukset vielä pohjapiirrokseen piirrettynä.
  • Tietoa elementeistä ja niiden vaikutuksista.


Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita